SFO-Rådet
 
SFO-rådet består af forældre- og personalerepræsentanter,
samt Indskolingsleder/afdelingsleder som sekretære.
Der er valg til forældrerådet hvert år i september/oktober på forældremødet.
 
SFO-rådet afholder hvert skoleår 5 møder; august, september, november, januar, april
Referater kan findes her på skoleporten